Pomiary elektryczne

pomiary elektrycznePomiary elektryczne to niezbędny element utrzymania bezpieczeństwa i efektywności każdej instalacji elektrycznej. W Serwisie Technicznym Gonera wykonujemy szeroki zakres pomiarów, w tym między innymi:

  • pomiary rezystancji izolacji,
  • pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • pomiary napięcia, prądu i mocy,
  • pomiary parametrów ochrony przeciwporażeniowej.

Każdy z nich ma na celu zapewnienie prawidłowego działania instalacji i ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Wykorzystujemy nowoczesne urządzenia pomiarowe, które gwarantują precyzyjność i wiarygodność wyników.

Częstotliwość przeprowadzania pomiarów instalacji elektrycznych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i wiek instalacji, intensywność jej użytkowania oraz obowiązujące przepisy. Zgodnie z polskim prawem powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych i co najmniej raz na rok w przypadku instalacji w obiektach użyteczności publicznej. Zalecamy przestrzeganie terminów regularnej kontroli, szczególnie w przypadku intensywnie eksploatowanych instalacji, aby zapewnić ich bezpieczne i efektywne działanie.

Pogotowie elektryczne

Usługa pogotowia elektrycznego oferowana przez Serwis Techniczny Gonera to gwarancja szybkiej i profesjonalnej pomocy w przypadku awarii instalacji elektrycznej. Nasz zespół specjalistów jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gotowy do natychmiastowego reagowania na zgłoszenia. Pogotowie elektryczne obejmuje zarówno naprawy awaryjne, jak i diagnostykę oraz pomiary elektryczne, które pozwalają na szybkie zidentyfikowanie, a także usunięcie problemu. Dzięki temu możemy zapewnić ciągłość działania Twojej instalacji i minimalizować ryzyko poważniejszych awarii.